4-33 ตู้โชว์กระจกเล็ก 1 ลิ้นชัก 2 บานเปิด ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 45 cm. สูง 120 cm.