4-30 ตู้โชว์กระจกทับขอบจีน 3 ลิ้นชัก 5 บานเปิด ไม้สัก ( สีเสี้ยนดำ )

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 50 cm. สูง 210 cm.