19-9 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก มีชั้นลอย ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด หน้ากว้าง 130 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.