19-8 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก มีชั้นลอย ไม้สัก ( สีเสี้ยนดำ )

ขนาด หน้ากว้าง 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.