19-7 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก สีไม้ ไม้สัก ( สีเสี้ยนขาว )

ขนาด หน้ากว้าง 130 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.