19-6 ตู้เสื้อผ้า 2 ตอน บานเลื่อน ไม้สัก ( สีไม้ ) 

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.