19-5 ตู้เสื่อผ้า 3 บานเปิด 3 ลิ้นชัก ไม้สัก ( สีไม้ )

  ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.