19-12 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด ไม้สัก ( สีโอ๊ค )

ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.