18-3 เก้าอี้ยาวซี่โค้ง ไม้สัก ( สีเสี้ยนขาว )

ขนาด กว้าง 190 cm. ลึก 50 cm. สูง 40 cm.