15-11 ตู้หนังสือกระจก 2 บานเลื่อน ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 40 cm. สูง 200 cm.