14-9 ตั่งขาสิงห์ ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด กว้าง 60 cm. ยาว 100 cm. สูง 50 cm.