14-7 ตั่งขาสิงห์ ไม้สัก ( สีไม้ )

 ขนาด กว้าง 100 cm. ยาว 200 cm. สูง 45 cm.