14-6 โต๊ะกลาง 2 ลิ้นชัก ขาคู้ ไม้สัก ( สีเสี่ยนขาว )

ขนาด ยาว 100 cm. กว้าง 60 cm. สูง 45 cm.