14-4 โต๊ะกลางซี่กระจก ขาตรง ไม้สัก ( สีเสี้ยนขาว )

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 50 cm.