14-3 ตั่งขาสิงห์ ไม้สัก ( สีเสี้ยนขาว )

ขนาด กว้าง 180 cm. ลึก 70 cm. สูง 50 cm.