14-2 ตั่งขาคู้ ไม้สัก ( สีเสี้ยนขาว )

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 100 cm. สูง 40 cm.