10-25 ตู้พระหมู่ 7 บน แยกท่อนโล่งสามด้าน

ตู้พระหมู่ 7 บน แยกท่อนแบบโล่ง 3 ด้าน

ลึก 60 cm. ก้วาง 90 cm. สูง 2.00 cm.