10-7 ตู้หมู่บูชา 2 ตอน 2 บานเปิด ติดไฟดาวน์ไลน์ ไม้สัก ( สีเสี้ยนดำ )

ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 110 cm. สุง 193 cm.