10-5 ตู้หมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 11 นิ้ว 6 ลิ้นชักข้าง 2 บานเปิด ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด กว้าง 160 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm.