1-8 เคาน์เตอร์ทีวี บานซี่กลม ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 50 cm. สูง 60 cm.