1-4 เคาน์เตอร์ทีวี 7 ลิ้นชัก ขาคู้ ไม้สัก ( สีเสี้ยนดำ )

ขนาด กว้าง 130 cm. ลึก 45 cm. สูง 80 cm.