1-35 เตาน์เตอร์ทีวี แกะลาย 4 ลิ้นชัก ขาสิงห์ ไม้สัก ( สีเสี้ยนดำ )

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 50 cm. สูง 215 cm.