1-23 เคาน์เตอร์ทีวี 2 ลิ้นชัก แกะลาย ขาสิงห์ ไม้สัก ( สีไม้ )

ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 90 cm.