1-11 เคาน์เตอร์ทีวี แกะลาย ไม้สัก ( สีเสี้ยนขาว )

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 90 cm.